PARK ŠKOCJANSKE JAME

PARK ŠKOCJANSKE JAME

Park Škocjanske jame leži na skrajnem jugovzhodnem delu matičnega krasa, blizu Divače. Škocjanske jame so zaradi izjemnega podzemnega kanjona, temeljnih raziskav kraških pojavov, bogate arheološke dediščine in velike biodiverzitete od leta 1986 vpisane na UNESCOv seznam svetovne kulturne in naravne dediščine. Leta 1999 so bile vpisane na seznam Ramsarske konvencije mednarodno pomembnih mokrišč kot podzemno mokrišče. Celotno območje parka je bilo leta 2004 sprejeto v Unescov program MAB - človek in biosfera kot Biosferno območje Kras. Splet Škocjanskih jam je sestavljen iz številnih jam in rovov, udornic, naravnih mostov in ponorov. Ustvarila ga je reka Reka, ki po 50 km dolgem površinskem toku prav tu izgine v kraško podzemlje in se zopet pojavi na površju v izvirih ob Tržaškem zalivu. 
Regijski park vključuje izredno značilno in v svetovnem merilu neponovljivo kraško pokrajino, ko je na enem mestu največ strnjenih naravnih vrednot oz. naravne dediščine v obliki kraških ali drugih pojavov in zanimivosti.

  • Brezplačno strokovno vodenje po parku: Učna pot Škocjan
  • Degustacija: na znamenitosti po ogledu (brkinski slivovec/jabolčni sok), Park Škocjanske jame

Urnik ogledov znamenitosti s kuponi

  • TOR, ČET: 10.00
Matavun 12
6215 Divača

Ostale znamenitosti

Brda.

Galerija Alma House

Več

Sabotin Park Miru

Več

VILA VIPOLŽE

Več
Vipavska dolina.

ARHITEKTURA VIPAVE

Več

DVOREC LANTHIERI IN VINARSKI MUZEJ

Več

GALERIJA OSKAR KOGOJ NATURA DESIGN

Več

Grad Kromberk

Več

Grad Rihemberk

Več

IZVIRI VIPAVE

Več

MIRENSKI GRAD

Več

MOSTOVI VIPAVE

Več

PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA

Več

Samostan Kostanjevica

Več

TRG EVROPE NOVA GORICA - Muzejska zbirka Kolodvor

Več

VIPAVSKI KRIŽ

Več
Kras.

BOTANIČNI VRT IN INTERPRETACIJSKI CENTER KRAŠKE VEGETACIJE V SEŽANI

Več

Kobilarna Lipica

Več

PEPIN KRAŠKI VRT IN PEPINA ZGODBA

Več

POMNIK MIRU NA CERJU

Več

ŠKRATELJNOVA DOMAČIJA

Več

SLAMČEVA DOMAČIJA PLISKOVICA

Več

ŠTANJEL - OGLED SPACALOVE GALERIJE

Več