Muzej Spomni se name

Muzej Spomni se name

Pokopališče v Mirnu je eno najbolj posebnih na svetu, saj je tu v povojnih desetletjih tekla prepovedana pot v boljšo prihodnost. Diagonalno med grobovi je bila meja med nekdanjo Jugoslavijo, kasneje Slovenijo, in Italijo. Mejna črta, ki so jo brez vsakega občutka in predvidevanja posledic na zemljevid zarisali ameriški vojaki po sklepih mirovnega sporazuma v Parizu, je ločila sosede in svojce, žive in pokopane. Popolnoma je spremenila navade in utrip v Mirnu, ki je postal na eni strani kraj upanja in avanturizma, na drugi obupa in nemoči.

  • brezplačen vstop
Miren pokopališče
5291 Miren

Ostale znamenitosti

Brda.

Galerija Alma House

Več

Sabotin park miru, muzej

Več

VILA VIPOLŽE

Več
Vipavska dolina.

Čevljarski muzej Miren

Več

Galerija Oskar Kogoj Nature Design

Več

Grad Kromberk

Več

Grad Rihemberk

Več

Hiša opajske tradicije

Več

Mirenski Grad

Več

Sabotin park miru

Več

Samostan Kostanjevica

Več

Vipavski Križ

Več

Voden ogled po vipavskih mostovih

Več
Kras.

Divaška jama

Več

POMNIK MIRU NA CERJU

Več

ŠKRATELJNOVA DOMAČIJA - Muzej slovenskih filmskih igralcev

Več